林妙可官方网站为您找到"

ܿ

"相关结果约12,900个

ܿ ጆ Ѵ

ܿ. ጆ. Ѵ. STT1100. 50t. 50t. STT1100. Topless STT1100. Topless STT1100. Topless STT1100. Topless. 0. 1. 1. 0. 1. 2. 012. V 5.0-09112014. (t). 40. 50. 30. 20. 50.
www.lambertsson.fi/pdf/Yongmao/STT1100.pdf

ܒ ܨ ܐ ܐ̄ ܐ ܓ ܬ ܐ ܿ ܒ ܕ ܬ ܼ ܘܢ ܓ ܕܐܗܐ ܒ ܨ ܐ ܐ ܨܘ ܐ ܒ ܪ : ܼ ܡ ܒܼ ܼ ...

ܓ. ܒ ܨ ܐ ܐ̄ ܐ . ܒ ܕ ܬ ܼ ܘܢ ܓ ܕܐܗܐ ܒ ܨ ܐ. ܿ. ܐ. ܼ ܡ ܒܼ ܼ ܘܢ ܐ ܐ ܬ ܓ ܕܐܗܐ ܒ ܨ ܐ. : ܨܘ ܐ ܒ ܪ. ܘ ܼ ܢ ̈ܐ ܕܒܐܬ ܐ ܐ. : •. ܒ ܕ ܬ ܼ ܘܢ ܓ ܕܐܗܐ ܒ ܨ ܐ. ܿ. ܐ . •. ܼ ܐ ܕܒ ܨ ܐ.
www.advocatehealth.com/.../AHC-309_Short_Form_ASSY...

ܞ ܼܵ̈ ܼܿ ܼܿ ܼܿܪܵ ܵ : ܼܿܵ ܼܿܵ ܼܿ ܡ ܼܿܕ ܵ ܼܿ ܼܿ ܵܗ ܵ ܕ ܵ ܘ ܵ ܼܿ ܿ ܼܿ ܿ ܨܵ ...

ܿ ܼܿ. ܼܵܿ. ܕܼܿ. ܵ. ܡ ܼܿ. ܼܿ ܼܿ. ܨܵ. ܘ ܵ. ܵܪܼܿ. : ܿ ܼܿ. ܼܵܿ. ܕ ܵ. ܼ̈ܵ. : ܵ. ܗܵ ܼܿ ܼܿ ܵ. ܵ ܼ̈ܵ. ܼܵ ܵ ܸ ܵ ̈. ܵ. ܕ. ܼܪܵ ܘ ܼܵ ܼ̈ܵ. ܼ. : ܘ ܸ. ̰ܵ ̈. ܼ ܼܿ ܸ̈. ܘ ܵ. ܼ ̈. ܝܼ ܵ ܼ ܸ̈ : ܘ ܼܿ. ܼ̈.
www.assyrianchurch-europe.org/Weeks%20of%20the%20L...

MathWorks - Contact Us - Worldwide Offices and Representatives ...

Find contact information for worldwide offices, sales and service, support, product feedback, third-party programs, book program, public relations, job openings, ...
www.mathworks.com/company/aboutus/contact_us.html

Non Discrimination Policies

Telefononi në 1-231-935-0800. ܐܪܗܘܙ. : ܢܐ. ܢܘܬܚܐ ܼ◌. ܐܟ. ܗ ܼ◌. ܢܘܬܝ ܼܡܙܡ ܸ◌. ܐܢܫܠ. ،ܐܝܪܘܬܐ. ܡ. ܢܘܬܝܨ ܼ◌. ܩܕ. ܿ. ◌. ܿ. ◌. ܿ. ◌. ܵ. ◌. ܵ. ◌. ܿ. ◌ܼ. ◌. ܝܠܒ ܼ◌. ܿ. ◌. ܿ.
www.hsnmi.com/patient_info/NonDiscrimNot.pdf

Contact Wingware - Wing Python IDE

Contact Wingware. Laptop user. If you have questions about our Python IDE products or website, please don't hesitate to contact us!
wingware.com/contact

Draplin Design Co.: Contact Archives

Dale Alan Dixon (Fired for mouthing off.) 02. Andrew Forgash (Elbowed me in the mouth this one time and that was it.) 03. Eric Lovejoy (The sweetest of the ...
www.draplin.com/contact/

NOTICE OF NON-DISCRIMINATION MidMichigan Health complies ...

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電(989) 837-5471. ܿ. ܕܩ ܒܼܿ ܠܝ ܘܬܼ ܢ. ܿ. ܢܘ. ܵ. ܐܝܵ ، ܬܝܼܨܡ. ܵ. ܪ. ܿ. ܘ. ܵ. ܠܫܢܐ ܬܐ. ܿ. ܡܙܡ ܬܝܼ ܢܘ. ܿ. ◌. ܿ.
www.midmichigan.org/.../Notice-of-Non-Discriminati...

ܵ ܿ ܵ ܡܕܝܼܢܵܝܹܐ ܕܙܸܕܩܹܐ ܠܚܝܼܡܹ ܐ ܢܹܐ ܩܵܢܘ ܠ ܝܠܹܗ ܐ ܡ ܒܸܫܠ ܿ ܵ ܵ ܵ ܿ ܵ ...

ܵ. ܡ. ܵ. ܒܸܫܠ. ܝܠܹܗ. ܠ. ܢܹܐ. ܿ. ܩܵܢܘ. ܠܚܝܼܡܹ ܐ. ܕܙܸܕܩܹܐ. ܡܕܝܼܢܵܝܹܐ. ܝܹܐ. ܵ. ܠ. ܵ. ܦܹܕܪ. ܘܠܹ. ܡܼܿ ܬܸܒ. ܦܘܼ ܪܫܘܼ ܢܝܵܐ. ܒܸܢܝܵܐ. ܥܼܿܠ. ܐ. ܵ. ܛܘܼ ܗܡ. ،. ܘ. ܵ. ܐ. ܐ. ܵ. ܢܓ. ܿ. ܪܼ.
www.pvm.org/disclaimers/assyrian.pdf

ܣܘܼ ܪܸܬ݂

Last revised 03/08/2017. Assyrian. ܣܘܼ ܪܸܬ݂. ܐܹܢ. ܚܬܘܿܢ. ܿ. ܐܼ. ܟܹܐ. ܗܼܿ ܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ. ܠܸܫܵܢܵܐ. ܣܘܼ ܪܝܵܝܵܐ. ݇. ܐ. ،. ܨܝܼܬܘܿܢ. ܵ. ܡ. ܕܩܼܿ ܒܠܝܼܬܘܿܢ. ܚܸܠܡܼܿ ܬܹ ܐ .
www.med.umich.edu/pdf/languages/tag-lines/Assyrian...